พิธีย้ายศาล

พิธีย้ายศาลต้องเตรียมเครนหรือคนงานไว้จำนวนหนึ่งประมาณ 4-6 คน
พิธีย้ายศาลทำเมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งศาลหรือสถานที่ที่ตั้งศาลแห่งใหม่ในบริเวณเดียวกันหรือคนละบริเวณในสถานที่ใกล้เคียง ต้องให้ช่างทำฐานในสถานที่ใหม่ขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นจึงเชิญพราหมณ์ไปเพื่อทำพิธีสวดถอนศาลเก่า แล้วให้ทางรถเครนหรือคนงานทำการเคลื่อนย้ายศาลไปประกอบติดตั้งยังฐานใหม่ที่ได้ทำเตรียมเอาไว้ หลังจากนั้นจึงทำพิธีบวงสรวงเชิญใหม่เหมือนกับพิธีตั้งศาลใหม่ทุกประการ

Pin It