พิธีถอนศาลเก่าตั้งศาลใหม่

พิธีถอนศาลเก่าและตั้งศาลใหม่เพราะต้องการปรับปรุงฐาน
เรียกว่า พิธีบูรณะฐานศาล
พิธีบูรณะหรือซ่อมแซมฐานศาลเพื่อที่จะตังศาลในบริเวณที่เดิมทำเมื่อฐานศาลเกิดการแตกร้าวหรือพังทำให้ตัวศาลเอนหรือเอียงจึงได้เชิญพราหมณ์ไปเพื่อขออนุญาตถอนศาลเป็นการชั่วคราวเพื่อทำการบูรณะฐานศาลใหม่เมื่อทำการปรับปรุงฐานเสร็จจึงให้พราหมณ์หาฤกษ์ดีเพื่อทำการติดตั้งประกอบศาลใหม่และประกอบพิธีตั้งศาลใหม่อีกครั้งแบบนี้พราหมณ์ต้องเดินทางไปประกอบพิธีสองครั้งคือพิธีถอนศาลครั้งหนึ่งและพิธีตั้งศาลใหม่อีกครั้งหนึ่ง

Pin It