พิธีเปลี่ยนศาล

พิธีเปลี่ยนศาลต่างๆเช่นพิธีเปลี่ยนศาลพระพรหม,พิธีเปลี่ยนศาลพระภูมิ,พิธีเปลี่ยนศาลตายาย,พิธีเปลี่ยนศาลพระพิฆเนศ
พิธีถอนศาลเก่าและตั้งศาลใหม่ในบริเวณฐานเดิม
เรียกว่า พิธีเปลี่ยนศาล
พิธีเปลี่ยนศาลทำเมื่อศาลเก่าคร่ำคร่าหรือแตกหักเนื่องจากตั้งมาหลายปีแล้วหรือเกิดจากต้นไม้กิ่งไม้หล่นใส่ศาลจึงได้เชิญพราหมณ์พราหมณ์ไปเพื่อทำพิธีถอนศาลเก่าแล้วประกอบพิธีตั้งศาลใหม่ซึ่งสามารถประกอบพิธีภายในวันเดียวกันนั้นเลย

Pin It