การวางตำแหน่งศาลที่ถูกต้อง

การวางตำแหน่งศาลต่างๆที่ถูกต้องที่สุดให้วางดังนี้

1.วางศาลพระพรหมด้านขวาสุดของศาลอื่นคือหากเราหันหน้าเข้าหาศาลหรือกำลังยืนไหว้ศาลพระพรหมจะอยู่ซ้ายสุดเหมือนเราไปวัดจะเห็นพระประธานอยู่ด้านซ้ายสุดพระพรหมอุปมาเหมือนเป็นพระประธาน

2.วางศาลพระภูมิตรงกลางเหมือนเราไปวัดจะเห็นเจ้าอาวาสอยู่ถัดมาจากพระประธานเพราะพระภูมิท่านก็ยังต้องเคารพพระพรหม

3.วางศาลตายายด้านซ้ายสุดของศาลอื่นหรือเมื่อเราหันหน้าเข้าหาศาลหรือกำลังไหว้ศาลตายายจะอยู่ด้านขวาสุดเหมือนเราไปวัดจะเห็นรองเจ้าอาวาสหรือพระลูกวัดนั่งถัดมาจากเจ้าอาวาส ทั้งนี้เพราะตายายท่านก็ยังต้องไหว้และให้ความเคารพต่อองค์พระภูมิและพระพรหม

หลายๆที่ผู้ตั้งศาลหรือร้านศาลต่างๆยังขาดความรู้และประสบการณ์จึงประกอบศาลจัดวางศาลผิดตำแหน่งและยิ่งมีการสวดเชิญที่ไม่ถึงการประกอบพิธีที่ไม่ถูกต้องจึงทำให้พระพรหมไม่ลงมาประทับที่องค์ในศาล พระภูมิไม่ลงมาประทับที่องค์ในศาล ตายายไม่ขึ้นอยู่ในศาล เมื่อในศาลไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเมื่อศาลว่างเปล่าจึงทำให้พวกสัมภเวสีหรือพวกวิญญาณไม่ดีมาอยู่บนศาลแทนและพวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิที่คอยเบียดเบียนมนุษย์ต่างๆนาๆ ฉะนั้นหารมีความประสงค์ที่จะตั้งศาลจึงควรวางตำแหน่งศาลให้ถูกต้อง

 

Pin It