การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีพุทธาภิเษก

- การประกอบพิธีเทวา-พุทธาภิเษก จะกระทำเมื่อทางเจ้าภาพได้ดำเนินการให้ทางโรงงานจัดสร้างวัตถุมงคลต่างๆเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- การประกอบพิธีพุทธาภิเษกนั้น ก่อนการจัดสร้างวัตถุมงคงรุ่นใดๆนั้นต้องบวงสรวงขอขมา ขออนุญาตเจ้าของรูปเหมือนองค์นั้นๆ เพื่อความไม่มีโทษใดๆและเพื่อความศักดิ์สิทธิ์และสิริมงคลของวัตถุมงคล จึงต้องใช้เครื่องบวงสรวง เครื่องพิธีกรรมเพื่อเป็นการบวงสรวงเจ้าที่และเทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งเจ้าของรูปเหมือนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ๆจะประกอบพิธีเทวาภิเษกบวงสรวง ในปรัมพิธีพุทธาภิเษก การถวายเครื่องบวงสรวงสังเวยและบัตรพลี เพื่อความไร้มลทนทินโทษและปราศจากอุปสรรคใดๆในการจัดสร้างวัตถุมงคล และเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญรุ่งเรืองของผู้จัดสร้างและผู้ที่ได้เช่าบูชาวัตถุมงคลนั้นๆไปบูชา
- วัตถุประสงค์ในการประกอบพิธีพุทธาภิเษก เพื่อเป็นการบวงสรวงอัญเชิญเทพเทวดาทั้งหลายมาเป็นสักขีพยานในการนั่งปรก ปลุกเสก วัตถุมงคลรุ่นนั้นๆ เพื่อความความศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลต่อวัตถุมงคลนั้นๆ

ก่อนการการดำเนินการประกอบพิธีพุทธาภิเษก
1.  ให้แจ้งความประสงค์ที่จะประกอบพิธีพุทธาภิเษก พร้อมกับแนบแผนที่ๆจะประกอบพิธีพุทธาภิเษกไปให้พราหมณ์หลังจากนั้นพราหมณ์จะคำนวนหาฤกษ์ที่ดีที่สุดให้กับท่าน
2.  เมื่อตกลงประกอบพิธีตามฤกษ์นั้นๆแล้วให้ทำการจองฤกษ์ไว้ล่วงหน้าเพื่อที่พราหมณ์จะได้ดำเนินการจัดเตรียมการพิธี
3.  ในพิธีพุทธาภิเษกนั้นต้องประกอบพิธีพราหมณ์ก่อนเรียกว่า(พิธีเทวาภิเษก)ก่อนถึงฤกษ์พุทธาภิเษกเป็นระยะเวลาพอประมาณ เช่นพิธีพราหมณ์บวงสรวงเทวาภิเษกเช้า-พิธีพระพุทธาภิเษกบ่าย เป็นต้นฯ
4.  พราหมณ์และทีมงานจะเดินทางไปถึงสถานที่ล่วงหน้าหากทางเจ้าภาพประสงค์ให้พราหมณ์และทีมงานจัดปรัมพิธี เช่น
4.1  จัดโยงสายมงคลในปรัมพิธี
4.2  จัดวางราชวัตร,ฉัตร,ธง บริเวณปรัมพิธีพราหมณ์ และปรัมพิธีพุทธาภิเษก
4.3  จัดวางอาสนะพระเจริญพุทธมนต์และอาสนะพระสวดพิธีธรรมสวดพุทธาภิเษก หรือธรรมาสพระเกจิ นั่งปรกอธิษฐานจิต พุทธาภิเษก
4.4  จัดวางวัตถุมงคลที่จะปลุกเสก
4.5  จัดวางตู้เทียนชัยและโอ่งน้ำพระพุทธมนต์น้อย-ใหญ่
4.6  จัดวางบาตรน้ำมนต์และเทียนน้ำมนต์ ข้าวตอกดอกไม้และเครื่องโปรยวัตถุมงคล
4.7  จัดอุปกรณ์จุดเทียนชัย และดับเทียนชัย
4.8  จัดเตรียมและดูแลความเรียบร้อยต่างๆในพิธีเพื่อให้พิธีพุทธาภิเษกจะได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หากทางเจ้าภาพจัดปรัมพิธีเองพราหมณ์ก็ประกอบพิธีบวงสรวงเพียงอย่างเดียว

ติดต่อสอบถามพราหมณ์

Gmail                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                         

(เช็คอีเมล์และตอบอีเมล์ทุกครั้งที่มีเมล์เข้า)

โทร                     089-589 3139  080-533 5929                                     

(รับสายทุกสายที่โทรเข้า นอกจากขณะกำลังประกอบพิธี กรุณาแอดไลน์เพื่อสอบถาม)

LINE
         0805335929     (ติดต่อเรื่องพิธีตั้งศาล)

LINE         0895893139     (ติดต่อเรื่องพิธีทั่วไป)

 

Pin It