การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีบวงสรวงเปิดเปิดบริษัท

- การประกอบพิธีบวงสรวงเปิดโรงงาน-เปิดบริษัท-ขึ้นบ้านใหม่ จะกระทำเมื่อได้สร้างโรงงาน-สร้างบริษัท-สร้างบ้านใหม่เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้ว สามารถทำก่อนหรือหลังจากพิธีตั้งศาลพระพรหม-พระภูมิ-ตายาย หรือจะบวงสรวงเปิดวันเดียวกันกับพิธีตั้งศาลเลยก็ได้
- การประกอบพิธีบวงสรวงเปิดโรงงาน-เปิดบริษัท-ขึ้นบ้านใหม่ เป็นการถวายเครื่องบวงสรวงสังเวยทั้งบายศรีและบัตรพลี พร้อมเครื่องบูชาต่างๆ เครื่องสักการะเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสถานที่แห่งนั้น เป็นต้น เพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและความเป็นสิริมงคลของโรงงาน-บริษัท-สำนักงาน-หรือบ้านนั้นๆ
- วัตถุประสงค์ในการประกอบพิธีบวงสรวงเปิดโรงงาน-เปิดบริษัท-สำนักงาน หรือขึ้นบ้านใหม่ กระทำเพื่อเป็นการขอขมาต่อสถานที่และบวงสรวงขอพรเพื่อให้บุคลากรทั้งหลาย หรือบุคคลที่อาศัยอยู่ในสถานที่ พร้อมทั้งผู้ร่วมพิธีมีแต่ความสุข ความเจริญ ความรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

ก่อนการการดำเนินการประกอบพิธีบวงสรวงเปิดโรงงาน-เปิดบริษัท-สำนักงาน หรือขึ้นบ้านใหม่
1.  ให้แจ้งความประสงค์ที่จะประกอบพิธีบวงสรวงเปิดโรงงาน-เปิดบริษัท-สำนักงาน หรือขึ้นบ้านใหม่ พร้อมกับแนบแผนที่สถานที่ๆจะทำพิธีไปให้พราหมณ์หลังจากนั้นพราหมณ์จะคำนวนหาฤกษ์ที่ดีที่สุดให้กับท่าน
2.  เมื่อตกลงประกอบพิธีตามฤกษ์นั้นๆแล้วให้ทำการจองฤกษ์ไว้ล่วงหน้าเพื่อที่พราหมณ์จะได้ดำเนินการจัดเตรียมการพิธี
3.  หากมีป้ายหน่วยงาน ป้ายโรงงาน ป้ายบริษัท หรือป้ายเลขที่ของบ้าน พราหมณ์ทำการเจิมป้ายให้เพื่อความเป็นสิริมงคล

ติดต่อสอบถามพราหมณ์

Gmail                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                         

(เช็คอีเมล์และตอบอีเมล์ทุกครั้งที่มีเมล์เข้า)

โทร                     089-589 3139  080-533 5929                                     

(รับสายทุกสายที่โทรเข้า นอกจากขณะกำลังประกอบพิธี กรุณาแอดไลน์เพื่อสอบถาม)

LINE
         0805335929     (ติดต่อเรื่องพิธีตั้งศาล)

LINE         0895893139     (ติดต่อเรื่องพิธีทั่วไป)

Pin It