เรียนผู้เข้าชมเว็บไซต์ phram.net
ที่นี่ไม่มีการโฆษณาช่วนเชื่อให้เกิดความศรัทธาใดๆทั้งสิ้น
ไม่มีการทรงเจ้าเข้าผี
ไม่มีการอวดอุตริมนุสธรรม
ไม่มีการอวดอ้างอิทธิปาฏิหารย์ใดๆทั้งสิ้น
อธิบายการประกอบพิธีตามหลักวิชาการทางพราหมณ์
พิธีกรรมตามหลักประเพณีที่สืบทอดกันมา
ถูกต้องตามหลักการประเพณีมงคลไทยแต่โบราณกาล
ตำราบทสวดโองการและการอ่านพระเวทที่ถูกต้อง
ตามแบบอย่างของพราหมณ์บวชสายพราหมณ์พิธี
ประกอบพิธีแบบถูกต้องตามหลักพิธีกรรมทุกพิธี

วางศิลาฤกษ์
พุทธาภิเษก
ยกเสาเอก,ลงเสาเอก,ตั้งเสาเอก
ลงเสาเข็ม
เททองหล่อพระ
เปิดกล้องละคร
เปิดกล้องภาพยนต์
เปิดหน้าดิน
ไหว้ครู
ตั้งศาล
ศาลพระพรหม
ศาลพระภูมิ
ศาลเจ้าที่
ศาลพระพิฆเนศ
ศาลเทพารักษ์  
ศาลเทพ
ถอนศาลเก่า
เปลี่ยนศาล
ย้ายศาล
ยกครุฑ
พลีกรรมตัดต้นไม้
เปิดโรงงาน
เปิดบริษัท
เปิดสำนักงาน
ขึ้นบ้านใหม่
โกนผมไฟ
โกนจุก,ตัดจุก
บวงสรวงศาล
บวงสรวงอนุสาวรีย์

การวางตำแหน่งศาลที่ถูกต้อง

พราหมณ์ธวัชชัย วิภีษณพราหมณ์

เว็บไซต์พราหมณ์.เน็ตเป็นเว็บไซต์พิธีพราหมณ์เว็บแรกของไทย
โปรดระวังเว็บปลอมลอกเลียนแบบเนื้อหาและบทความ
พร้อมคัดลอกเลียนแบบพิธีกรรมทางพราหมณ์
โปรดพิจารณาใช้วิจารณญาณให้ดีในการเข้าชมเว็บไซต์
ได้มีเว็บรับจัดพิธีพราหมณ์ลอกเลียนแบบเนื้อหาและบทความ
ฉะนั้นหากท่านมีข้อสงสัยประการใดหรือเพื่อความมั่นใจ
โทรหาพราหมณ์โดยตรง
โดยไม่ผ่านนายหน้า
โดยไม่ผ่านผู้รับจัดพิธีหรือเอเจนซี่ต่างๆ

ติดต่อสอบถามพราหมณ์

Gmail                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                        

โทร และ LINE       0805335929
  0895893139

Pin It