1. วันดี และ ฤกษ์ดี ในการประกอบพิธีต่างๆนั้น ให้ทางเจ้าภาพส่งวันเดือนปีเกิด ของผู้ประกอบกิจการ หรือเจ้าของบ้าน เจ้าของสถานที่นั้นๆ เพื่อที่พราหมณ์จะได้นำไปผูกดวง วางลัคนา หาสัมผุสดาว และหาวันและฤกษ์ที่ดีที่สุดให้กับทางเจ้าภาพในพิธีนั้นๆ ทางพราหมณ์เป็นผู้คำนวนฤกษ์และกำหนดฤกษ์เลือกวันประกอบพิธีให้เป็นที่แน่ชัดแล้ว ให้เจ้าภาพหรือผู้ดำเนินงานได้ทำการมัดจำจองฤกษ์เอาไว้เพื่อจองคิวพราหมณ์ไปประกอบพิธี ทั้งนี้การจองฤกษ์ต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อย 15-30 วันก่อนถึงวันประกอบพิธี 


2. หากท่านได้ดูฤกษ์มาเองท่านก็ต้องสอบถามทางพราหมณ์ก่อนว่าทางพราหมณ์ได้รับงานอื่นไว้หรือยัง เพราะในวันหนึ่งๆพราหมณ์จะประกอบพิธีเพียงพิธีเดียว และหากวันไหนไม่มีฤกษ์ยามดีพราหมณ์ก็จะไม่ประกอบพิธี หากเป็นฤกษ์สะดวกของเจ้าภาพ ทางพราหมณ์ก็ต้องคำนวนดูให้แน่ชัดก่อนว่าเป็นฤกษ์ดีจริงหรือไม่ หากฤกษ์ไม่ดีพราหมณ์ก็จะปฏิเสธการประกอบพิธีทุกพิธี ถึงแม้พราหมณ์ว่างในวันดังกล่าวก็จะไม่รับงานประกอบพิธีในฤกษ์ยามที่ไม่ดี เพราะพราหมณ์แท้ถือเรื่องฤกษ์ยามเป็นใหญ่ เพราะในพิธีกรรมทางพราหมณ์จะมีการบูชาฤกษ์ (สวดโองการบูชาฤกษ์)หากฤกษ์ไม่ดีเทวดาประจำฤกษ์ก็จะไม่ลงมา การประกอบพิธีก็มีผลน้อย หรือไม่มีผลเลย ฉะนั้นหากฤกษ์ยามไม่ดีจริง แต่เป็นฤกษ์สะดวกของเจ้าภาพ พราหมณ์ก็จะไม่ไปประกอบพิธีให้เพราะพราหมณ์ถือเรื่องฤกษ์ยามมาก่อน ถ้ามิเช่นนั้นจะมีโองการบูชาฤกษ์ไว้เพื่ออะไร?
วันดีและฤกษ์ดีในการประกอบพิธีพราหมณ์

วันดี ในการประกอบพิธีต่างๆ เช่น
วันดีในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
วันดีในการประกอบพิธีพุทธาภิเษก
วันดีในการประกอบพิธีตั้งเสาเอก
วันดีในการประกอบยกเสาเอก
วันดีในการประกอบพิธีลงเสาเข็ม
วันดีในการประกอบพิธีเททองหล่อพระ
วันดีในการประกอบพิธีเปิดกล้อง
วันดีในการประกอบพิธีบวงสรวงละครฤกษ์
วันดีในการประกอบพิธีบวงสรวงละครเวที
วันดีในการประกอบพิธีบวงสรวงภาพยนต์
วันดีในการประกอบพิธีบวงสรวงเปิดหน้าดิน
วันดีในการประกอบพิธีไหว้ครู
วันดีในการประกอบพิธีตั้งศาลทุกศาล
วันดีในการประกอบตั้งศาลพระพรหม
วันดีในการประกอบตั้งศาลพระภูมิ
วันดีในการประกอบตั้งศาลเจ้าที่
วันดีในการประกอบพิธีตั้งศาลตายาย
วันดีในการประกอบตั้งศาลเทพารักษ์
วันดีในการประกอบตั้งศาลพระพิฆเนศ
วันดีในการประกอบพิธีตั้งศาลรุกขเทวดา
วันดีในการประกอบตั้งศาลเทพทุกองค์
วันดีในการประกอบพิธีถอนศาลเก่า
วันดีในการประกอบพิธีเปลี่ยนศาล
วันดีในการประกอบพิธีย้ายศาล
วันดีในการประกอบพิธียกครุฑ
วันดีในการประกอบพิธีบวงสรวงรุกขเทวาตัดไม้ขอที่
วันดีในการประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
วันดีในการประกอบพิธีบวงสรวงทุกพิธี
วันดีในการประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์
วันดีในการประกอบพิธีอนุสาวรีย์ต่างๆ
วันดีในการประกอบพิธีบวงสรวงศาลทุกศาล

ฤกษ์ดี ในการประกอบพิธีต่างๆ เช่น
ฤกษ์ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
ฤกษ์ประกอบพิธีพุทธาภิเษก
ฤกษ์ประกอบพิธีตั้งเสาเอก
ฤกษ์ประกอบพิธียกเสาเอก
ฤกษ์ประกอบพิธีลงเสาเข็ม
ฤกษ์ประกอบพิธีเททองหล่อพระ
ฤกษ์ประกอบพิธีเปิดกล้อง
ฤกษ์ประกอบพิธีบวงสรวงละครฤกษ์
ประกอบพิธีบวงสรวงละครเวที
ฤกษ์ประกอบพิธีบวงสรวงภาพยนต์
ฤกษ์ประกอบพิธีบวงสรวงเปิดหน้าดิน
ฤกษ์ประกอบพิธีไหว้ครู
ฤกษ์ประกอบพิธีตั้งศาลทุกศาล
ฤกษ์ประกอบตั้งศาลพระพรหม
ฤกษ์ประกอบตั้งศาลพระภูมิ
ฤกษ์ประกอบตั้งศาลเจ้าที่
ฤกษ์ประกอบพิธีตั้งศาลตายาย
ฤกษ์ประกอบตั้งศาลเทพารักษ์
ฤกษ์ประกอบตั้งศาลพระพิฆเนศ
ฤกษ์ประกอบพิธีตั้งศาลรุกขเทวดา
ฤกษ์ประกอบตั้งศาลเทพทุกองค์
ฤกษ์ประกอบพิธีถอนศาลเก่า
ฤกษ์ประกอบพิธีเปลี่ยนศาล
ฤกษ์ประกอบพิธีย้ายศาล
ฤกษ์ประกอบพิธียกครุฑ
ฤกษ์ประกอบพิธีประกอบพิธีบวงสรวงรุกขเทวาตัดไม้ขอที่
ฤกษ์ประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
ฤกษ์ประกอบพิธีกรรมทุกประเภท
ฤกษ์ประกอบพิธีบวงสรวงทุกพิธี
ฤกษ์ประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์
ฤกษ์ประกอบพิธีอนุสาวรีย์ต่างๆ
ฤกษ์ประกอบพิธีบวงสรวงศาลทุกศาล
คำนวนหาฤกษ์ยามและวันดีที่สุดของเดือนนั้นๆ คำนวนโดยพราหมณ์
 

ติดต่อสอบถามพราหมณ์

Gmail                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                         

(เช็คอีเมล์และตอบอีเมล์ทุกครั้งที่มีเมล์เข้า)

โทร                     089-589 3139  080-533 5929                                     

(รับสายทุกสายที่โทรเข้า นอกจากขณะกำลังประกอบพิธี กรุณาแอดไลน์เพื่อสอบถาม)

LINE
         0805335929     (ติดต่อเรื่องพิธีตั้งศาล)

LINE         0895893139     (ติดต่อเรื่องพิธีทั่วไป)

Pin It