การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีบวงสรวงยกครุฑ

- การประกอบพิธีบวงสรวงยกครุฑ จะกระทำเมื่อได้ทำการก่อสร้างอาคารของรัฐเช่น กระทรวง_กรม_บริษัท_รัฐวิสาหกิจ_และหน่วยงานต่างๆเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะอัญเชิญครุฑขึ้นเพื่อประดิษฐานหน้าอาคารของสำนักงานนั้นๆ
- การประกอบพิธีบวงสรวงยกครุฑ เป็นการถวายเครื่องบวงสรวงสังเวยทั้งบายศรีและบัตรพลี พร้อมเครื่องบูชาต่างๆ เครื่องสักการะเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสถานที่แห่งนั้น และเพื่อเป็นการบวงสรวงพญาครุฑกระทำพิธีเทวาภิเษกองค์ครุฑและเจิมองค์ครุฑ เบิกพระเนตรองค์ครุฑ เป็นต้น เพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าความเป็นสิริมงคลของหน่วยงานนั้นๆ
- วัตถุประสงค์ในการประกอบพิธีบวงสรวงยกครุฑ กระทำเพื่อบวงสรวงขอพรต่อองค์พระนารายณ์เพราะครุฑเป็นพาหนะของพระนารายณ์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยและบุคลากรที่ทำงานในสถานที่นั้น ได้มีแต่ความสุข ความเจริญ ความรุ่งเรือง ก้าวหน้าในการงานและสรรพกิจทั้งหลาย


ก่อนการการดำเนินการประกอบพิธีบวงสรวงยกครุฑ
1.  ให้แจ้งความประสงค์ที่จะประกอบพิธีบวงสรวงยกครุฑ พร้อมกับแนบแผนที่สถานที่ๆจะทำพิธีไปให้พราหมณ์หลังจากนั้นพราหมณ์จะคำนวนหาฤกษ์ที่ดีที่สุดให้กับท่าน
2.  เมื่อตกลงประกอบพิธีตามฤกษ์นั้นๆแล้วให้ทำการจองคิวพราหมณ์ไว้ล่วงหน้าเพื่อที่พราหมณ์จะได้ดำเนินการจัดเตรียมการพิธี
3.  ให้เจ้าภาพเตรียมความพร้อมก่อนถึงฤกษ์ดังนี้
   - เตรียมเครนสำหรับยกครุฑขึ้นไว้ให้เรียบร้อย
   - เตรียมพนักงานรับติดตั้งครุฑไว้ให้เรียบร้อย
   - เมื่อพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวง และทำการเจิมแป้งศักดิ์สิทธิ์ เบิกพระเนตร รดน้ำสังข์เทพมนต์ศักดิ์สิทธิ์องค์ครุฑเสร็จ พอได้ฤกษ์หลักก็ทำการยกครุฑขึ้นติดตั้งหน้าอาคาร

ติดต่อสอบถามพราหมณ์

Gmail                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                         

(เช็คอีเมล์และตอบอีเมล์ทุกครั้งที่มีเมล์เข้า)

โทร                     089-589 3139  080-533 5929                                     

(รับสายทุกสายที่โทรเข้า นอกจากขณะกำลังประกอบพิธี กรุณาแอดไลน์เพื่อสอบถาม)

LINE
         0805335929     (ติดต่อเรื่องพิธีตั้งศาล)

LINE         0895893139     (ติดต่อเรื่องพิธีทั่วไป)

Pin It