การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีเททองหล่อพระ

- การประกอบพิธีเททองหล่อพระ จะกระทำเมื่อทางเจ้าภาพได้ดำเนินการให้ทางโรงหล่อพระได้ขึ้นรูปและทำเบ้าหลอมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- วัตถุประสงค์ในการประกอบพิธีเททองหล่อพระ เพื่อเป็นการบวงสรวงอัญเชิญเทพเทวดาทั้งหลายมาเป็นสักขีพยานในการเททองหล่อพระองค์นั้นๆ และเพื่อขอขมา ขออนุญาตหล่อรูปเหมือนองค์นั้นๆ เพื่อความไม่มีโทสานุโทษและบังเกิดอันตรายใดๆในงานพิธีเททองหล่อพระองค์นั้นๆ จึงต้องใช้เครื่องบวงสรวง เครื่องพิธีกรรม เพื่อเป็นการบวงสรวงเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสถานที่แห่งนั้น การถวายเครื่องบวงสรวงสังเวยและบัตรพลี เพื่อความไร้มลทนทินโทษและปราศจากอุปสรรคและเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าของเจ้าภาพและผู้ร่วมประกอบพิธีเททองหล่อพระ

ก่อนการการดำเนินการประกอบพิธีเททองหล่อพระ
1.  ให้แจ้งความประสงค์ที่จะประกอบพิธีเททองหล่อพระ พร้อมกับแนบแผนที่ๆจะทำพิธีเททองหล่อพระไปให้พราหมณ์ หลังจากนั้นพราหมณ์จะคำนวนหาฤกษ์ที่ดีที่สุดให้กับท่าน เพื่อให้ทางเจ้าภาพได้นำฤกษ์ไปแจ้งทางโรงหล่อเพื่อจัดเตรียมการพิธี
2.  เมื่อตกลงประกอบพิธีตามฤกษ์นั้นๆแล้วให้ทำการจองฤกษ์ดีไว้ล่วงหน้าเพื่อที่พราหมณ์จะได้ดำเนินการจัดเตรียมการพิธี
3.  ในพิธีเททองหล่อพระนั้นต้องประกอบพิธีพราหมณ์ในภาพเช้าหรือสายก่อนถึงฤกษ์พิธีเททองในช่วงบ่าย
4. พราหมณ์และทีมงานจะเดินทางไปถึงสถานที่ก่อนถึงฤกษ์พอสมควรเพื่อจัดเตรียมดูแลและตรวจสอบความเรียบร้อยและความพร้อมของบริเวณพิธีที่จะประกอบพิธีเททองหล่อพระ

ติดต่อสอบถามพราหมณ์

Gmail                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                         

(เช็คอีเมล์และตอบอีเมล์ทุกครั้งที่มีเมล์เข้า)

โทร                     089-589 3139  080-533 5929                                     

(รับสายทุกสายที่โทรเข้า นอกจากขณะกำลังประกอบพิธี กรุณาแอดไลน์เพื่อสอบถาม)

LINE
         0805335929     (ติดต่อเรื่องพิธีตั้งศาล)

LINE         0895893139     (ติดต่อเรื่องพิธีทั่วไป)

Pin It