การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีย้ายศาลทุกๆศาล
- การประกอบพิธีพิธีย้ายศาลเช่น ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ตายาย ศาลพระพิฆเนศ และศาลต่างๆทุกศาล จะกระทำเมื่อเจ้าของสถานที่ต้องการใช้สถานที่นั้นๆในการก่อสร้างหรือต่อเติมสิ่งปลูกสร้างปรับภูมิทัศน์ในสถานที่ หรือตั้งศาลไว้ในสถานที่ๆผิด จึงมีความจำเป็นต้องย้ายศาลไปตั้งณ.สถานที่แห่งใหม่ที่ถูกต้องเสีย
- วัตถุประสงค์ในการประกอบพิธี เพื่อเป็นการบวงสรวงเจ้าที่เจ้าทางพร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสถานที่แห่งนั้น การถวายเครื่องบวงสรวงสังเวย เพื่อความไร้มลทนทินโทษและปราศจากอุปสรรค และอาถรรพ์ต่างๆที่จะตกค้างอยู่ในสถานที่ตั้งศาลเก่า ก่อนการลงมือลาศาลและถอนศาลเก่า และย้ายศาลไปตั้งยังสถานที่แห่งใหม่ เพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าของเจ้าภาพเอง

ก่อนการการดำเนินการประกอบพิธีย้ายศาลทุกๆศาล
1.  ให้แจ้งความประสงค์ที่จะประกอบพิธีพิธีย้ายศาล พร้อมกับแนบแผนที่ที่จะทำพิธีย้ายศาล หลังจากนั้นพราหมณ์จะคำนวนหาฤกษ์ที่ดีที่สุดให้กับท่าน พร้อมกับแจ้งรายละเอียดในการประกอบพิธี
2.  เมื่อตกลงประกอบพิธีตามฤกษ์นั้นๆแล้วให้ทำการมัดจำฤกษ์เพื่อจองคิวไว้ล่วงหน้าเพื่อที่พราหมณ์จะได้ดำเนินการจัดเตรียมการพิธี

ติดต่อสอบถามพราหมณ์

Gmail                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                         

(เช็คอีเมล์และตอบอีเมล์ทุกครั้งที่มีเมล์เข้า)

โทร                     089-589 3139  080-533 5929                                     

(รับสายทุกสายที่โทรเข้า นอกจากขณะกำลังประกอบพิธี กรุณาแอดไลน์เพื่อสอบถาม)

LINE
         0805335929     (ติดต่อเรื่องพิธีตั้งศาล)

LINE         0895893139     (ติดต่อเรื่องพิธีทั่วไป)

 

Pin It