การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีถอนศาลเก่าทุกๆศาล

- การประกอบพิธีถอนศาลเก่าเช่น ศาลพระพรหมเก่า ศาลพระภูมิเก่า ศาลเจ้าที่ตายายเก่า ศาลเทพเก่า ศาลเจ้า จะกระทำเมื่อเจ้าของสถานที่ต้องการใช้สถานที่นั้นๆในการก่อสร้างหรือต่อเติมสิ่งปลูกสร้างปรับภูมิทัศน์ในสถานที่
- วัตถุประสงค์ในการประกอบพิธี เพื่อเป็นการบวงสรวงเจ้าที่เจ้าทางพร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสถานที่แห่งนั้น การถวายเครื่องบวงสรวงสังเวย เพื่อความไร้มลทนทินโทษและปราศจากอุปสรรค และอาถรรพ์ต่างๆที่จะตกค้างอยู่ในสถานที่ตั้งศาลเก่า ก่อนการลงมือรื้อศาลไปทิ้งและเริ่มปรับสถานที่เพื่อก่อสร้าง จะได้อัญเชิญพระชัยมงคลิปู่ย่าตายายเสด็จออกจากศาลเป็นการถาวร หรือชั่วคราวในกรณีที่เจ้าภาพจะตั้งศาลให้ใหม่หลังจากปรับสถานที่และทำการก่อสร้างเสร็จแล้ว เพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญก้าวหน้าของเจ้าภาพเอง
-  การประกอบพิธีถอนศาลเก่าทุกๆศาล มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำพิธีพลีกรรมเพื่อลาศาลถอนศาล ทั้งนี้ก็เพื่อความไม่มีโทษจากพระภูมิเจ้าที่และไม่มีอุปสรรคในการก่อสร้าง และการดำเนินการใดๆในสถานที่ที่ถอนศาลออกไป

ก่อนการการดำเนินการประกอบพิธีพิธีถอนศาลเก่าทุกๆศาล
1.  ให้แจ้งความประสงค์ที่จะประกอบพิธีถอนศาลเก่า พร้อมกับแนบแผนที่ที่จะทำพิธีถอนศาลเก่า หรือภาพศาล หลังจากนั้นพราหมณ์จะคำนวนหาฤกษ์ที่ดีที่สุด พร้อมกับแจ้งรายละเอียด
2. เมื่อตกลงประกอบพิธีตามฤกษ์นั้นๆแล้วให้ทำการจองฤกษ์เพื่อจัดเตรียมการพิธี
3.  ในการประกอบพิธีถอนศาลเมื่อทางพราหมณ์ประกอบพิธีลาศาลถอนศาลเสร็จแล้ว จะให้ทีมงานนำองค์ในศาล และบริวารในศาลออกให้ ส่วนเรือนศาลนั้นให้ทางเจ้าภาพหาคนนำศาลไปทิ้งหรือทุบทิ้งเอง

ติดต่อสอบถามพราหมณ์

Gmail                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                         

(เช็คอีเมล์และตอบอีเมล์ทุกครั้งที่มีเมล์เข้า)

โทร                     089-589 3139  080-533 5929                                     

(รับสายทุกสายที่โทรเข้า นอกจากขณะกำลังประกอบพิธี กรุณาแอดไลน์เพื่อสอบถาม)

LINE
         0805335929     (ติดต่อเรื่องพิธีตั้งศาล)

LINE         0895893139     (ติดต่อเรื่องพิธีทั่วไป)

 

Pin It