การเตรียมการก่อนการประกอบพิธียกเสาเอกมงคลฤกษ์
- การประกอบพิธียกเสาเอก จะกระทำบนสถานที่หลังจากงานวางผัง ขุดหลุม ลงฐานราก ทำฟุตติ้ง เรียบร้อยแล้ว
- วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบวงสรวงเจ้าที่เจ้าทางและพระแม่ธรณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ดูแลสถานที่แห่งนั้น การฝังเครื่องมงคลทั้งหลายลงในหลุมเสาเอก ก่อนการตั้งแบบเพื่อหล่อเสาและเทคานรัดหัวเสา เพื่อความไร้มลทนทินโทษและปราศจากอุปสรรคในการลงมือเริ่มก่อสร้างและเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญรุ่งเรืองความร่ำรวยความก้าวหน้า สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว ชื่อเสียง เกีรติยศ ของเจ้าภาพเอง
- การประกอบพิธียกเสาเอก จะกระทำบนสถานที่หลังจากงานวางผัง ขุดหลุม ลงฐานราก เรียบร้อยแล้ว ต้องประกอบพิธี ยกเสาเอก ตามทิศมงคล จึงจะสามารถขึ้นเสาต้นอื่นๆต่อไปได้
- การประกอบพิธียกเสาเอก  มีความจำเป็นต้องทำตามประเพณี ทั้งนี้ก็เพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยและไร้อุปสรรคในการก่อสร้างเพื่อความสุขความเจริญและความเป็นอยู่ของบุคคลในครอบครัวของท่านการไม่ประกอบพิธีลงเสาเอกเหมือนการสร้างบ้านแบบลอยๆที่ไหนสักแห่ง โดยแม่ธรณีและเจ้าที่เจ้าทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่เคยได้รับรู้ในการก่อสร้างอะไรของท่านบนพื้นที่แห่งนั้น

ก่อนการการดำเนินการประกอบพิธียกเสาเอก
1.  ให้แจ้งความประสงค์ที่จะประกอบพิธียกเสาเอก พร้อมกับแนบแผนผังแบบแปลนสถานที่ๆจะประกอบพิธี และวันเดือนปีเกิดเจ้าของบ้านหรือเจ้าของกิจการนั้นๆไปให้พราหมณ์ หลังจากนั้นพราหมณ์จะคำนวนหาฤกษ์ที่ดีที่สุดให้ท่าน พร้อมกับแนบไฟล์เอกสารการกำหนดจุดและทิศที่จะใช้เป็นยกเสาเอกต้นแรก แนบไฟล์กลับไปให้ท่าน
2. เมื่อตกลงประกอบพิธีตามฤกษ์นั้นๆแล้วให้ทำการจองฤกษ์ดีไว้ล่วงหน้านานพอสมควรเพื่อที่พราหมณ์จะได้ดำเนินการจัดเตรียมการพิธี
3.  ก่อนถึงวันพิธีให้ทางช่างผู้รับเหมาผูกเหล็กประกอบเสาขึ้นมา พร้อมกับเตรียมไม้สำหรับค้ำเสาไว้ให้พร้อม แล้วนำเสาไปจอดไว้ตรงปากหลุมที่ลงตอหม้อไว้แล้ว ตรงกับจุดที่พราหมณ์แจ้งไว้ว่าหลุมไหน (ห้ามนำเสาลงหลุมก่อนพิธีเด็ดขาด)
4. ให้ทางเจ้าภาพหรือผู้รับเหมาเตรียมหน่อต้นกล้วยกับต้นอ้อยไว้สิ่งละต้น สาเหตุที่ให้ทางเจ้าภาพเตรียมเพราะ หน่อกล้วยและหน่ออ้อยเป็นสัญลักษณ์ของการแตกหน่อและแตกกอได้อย่างรวดเร็วอันเป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตและแตกแขนงของธุรกิจและเงินทองอีกทั้งการแตกหน่อของเผ่าพงษ์วงศ์ตระกูลของทางเจ้าภาพเอง
5. พราหมณ์และทีมงานจะเดินทางไปถึงสถานที่ก่อนถึงฤกษ์ประมาณ 1-2 ชั่วโมงเพื่อดูแลและตรวจสอบความเรียบร้อยและความพร้อมของบริเวณพิธีที่จะประกอบพิธีลงเสาเอกมงคลฤกษ์

 

ติดต่อสอบถามพราหมณ์

Gmail                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                         

(เช็คอีเมล์และตอบอีเมล์ทุกครั้งที่มีเมล์เข้า)

โทร                     089-589 3139  080-533 5929                                     

(รับสายทุกสายที่โทรเข้า นอกจากขณะกำลังประกอบพิธี กรุณาแอดไลน์เพื่อสอบถาม)

LINE
         0805335929     (ติดต่อเรื่องพิธีตั้งศาล)

LINE         0895893139     (ติดต่อเรื่องพิธีทั่วไป)

 

Pin It