การเตรียมการก่อนพิธีบวงสรวงลงเสาเข็มมงคลฤกษ์
- การประกอบพิธีลงเสาเข็มมงคลฤกษ์ จะกระทำบนสถานที่ๆปรับหรือถมดินเรียบร้อยแล้ว และวางแผนผังแบบแปลนที่จะตอกเสาเข็มเรียบร้อยแล้ว
- วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบวงสรวงเจ้าที่เจ้าทางและขอที่ต่อพระแม่ธรณี พร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสถานที่แห่งนั้น ก่อนการปักหรือตอกเสาหรือสิ่งใดๆลงไปใต้แผ่นพระธรณี เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่าเราจะมาก่อสร้างสิ่งใด เพื่อไร้มลทนทินโทษและปราศจากอุปสรรคในการลงมือเริ่มก่อสร้างและประโยชน์และความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าของเจ้าภาพเอง
- การประกอบพิธีลงเสาเข็มมงคลฤกษ์ จะกระทำเมื่อเคลื่อนย้ายปั้นจั่นและเสาเข็มเข้ามาในสถานที่เรียบร้อยแล้ว และต้องประกอบพิธีบวงสรวงและตอกไม้มงคลทั้ง ๙ วางแผ่นเงิน,ทอง,นาก,พลอยนพเก้า,และเครื่องมงคลทั้งหลายอย่างก่อนจึงจะสามารถตอกเสาเข็มต้นแรกลงไปได้
- หากประกอบพิธีบวงสรวงลงเสาเข็มมงคลฤกษ์แล้วจะไม่ประกอบพิธีตั้งเสาเอกก็ย่อมได้ หรือจะทำให้ครบเพื่อความสมบูรณ์แบบของขั้นตอนก็ได้
- ขั้นตอนต่างๆในการประกอบพิธีลงเสาเข็มมงคลฤกษ์ โปรดปรึกษาพราหมณ์โดยตรงโดยพราหมณ์จะอธิบายขั้นตอนโดยละเอียด

 ก่อนการการดำเนินการประกอบพิธี
1.  ให้แจ้งความประสงค์ที่จะประกอบพิธีลงเสาเข็มมงคลฤกษ์ พร้อมกับแผนผังแบบแปลนสถานที่ๆจะประกอบพิธีไปให้พราหมณ์ หลังจากนั้นพราหมณ์จะคำนวนหาฤกษ์ที่ดีที่สุดให้ท่าน พร้อมกับแนบไฟล์เอกสารการกำหนดจุดและทิศที่จะใช้เป็นเสาเข็มมงคลฤกษ์ต้นแรก แนบไฟล์กลับไปให้ท่าน
2.  เมื่อตกลงประกอบพิธีตามฤกษ์นั้นๆแล้วให้ทำการจองฤกษ์ดีไว้ล่วงหน้านานพอสมควรเพื่อที่พราหมณ์จะได้ดำเนินการจัดเตรียมการพิธี
3.  ก่อนถึงวันพิธีให้ทางรถปั้นจั่นเข้าไปจอดไว้ตรงจุดที่พราหมณ์ได้กำหนดไว้ให้ แต่ยังไม่ต้องให้รถปั้นจั่นยกเสาเข็มขึ้นโดยพราหมณ์จะเป็นผู้บอกเองในขั้นตอนนั้น
4.  ให้ทางเจ้าภาพขุดดินเป็นหลุมสี่เหลี่ยมจตุรัส กว้างxยาวxลึก 50x50 เซนติเมตร แล้วตกแต่งหลุมให้สวยงาม แต่งขอบและพื้นหลุมให้เสมอ แล้วเอาทรายมาใส่ไว้เหมือนหลุมวางศิลาฤกษ์ ตรงจุดที่จะตอกเสาเข็มมงคลฤกษ์ต้นแรกที่รถปั่นจั่นไปจอดไว้ตามจุดที่พราหมณ์แจ้งไว้ให้แต่ต้น (เพื่อตอกไม้มงคลและลงเครื่องมงคล)
5. พราหมณ์และทีมงานจะเดินทางไปถึงสถานที่ก่อนถึงฤกษ์ประมาณ 1-2 ชั่วโมงเพื่อดูแลและตรวจสอบความเรียบร้อยและความพร้อมของบริเวณพิธี

ติดต่อสอบถามพราหมณ์

Gmail                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                         

(เช็คอีเมล์และตอบอีเมล์ทุกครั้งที่มีเมล์เข้า)

โทร                     089-589 3139  080-533 5929                                     

(รับสายทุกสายที่โทรเข้า นอกจากขณะกำลังประกอบพิธี กรุณาแอดไลน์เพื่อสอบถาม)

LINE
         0805335929     (ติดต่อเรื่องพิธีตั้งศาล)

LINE         0895893139     (ติดต่อเรื่องพิธีทั่วไป)

 

Pin It