การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีไหว้ครูประจำปีทุกสายงานอาชีพ

- การประกอบพิธีไหว้ครูประจำปี จะกระทำเมื่อถึงเวลาครบรอบปีก็จะต้องประกอบพิธีไหว้ครูกันครั้งหนึ่ง
- การประกอบพิธีไหว้ครูประจำปี เป็นการถวายเครื่องบวงสรวงสังเวยทั้งบายศรีและบัตรพลี พร้อมเครื่องบูชาต่างๆ เครื่องสักการะคุณครู เพื่อเป็นการกตัญญูต่อคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย เช่นครูโหรา ครูหมอดู ครูหมอยา ครูแพทย์แผนไทย ครูช่าง ครูโขน ครูมโนราห์ ครูหนังตะลุง ครูตะโพนทับขวัญ และครูทั้งหลายทุกสายงานอาชีพ เพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้า ในหน้าที่ ทั้งการงาน การเรียน การประกอบการ เป็นต้น

ก่อนการการดำเนินการประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ครูประจำปี
1.  ให้แจ้งความประสงค์ที่จะประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ครูประจำปี พร้อมกับแนบแผนที่ๆจะทำพิธีไปให้พราหมณ์ หลังจากนั้นพราหมณ์จะคำนวนหาฤกษ์ที่ดีที่สุดให้กับท่าน
2.  เมื่อตกลงประกอบพิธีตามฤกษ์นั้นๆแล้วให้ทำการจองฤกษ์ไว้ล่วงหน้าเพื่อที่พราหมณ์จะได้ดำเนินการจัดเตรียมการพิธี

ติดต่อสอบถามพราหมณ์

Gmail                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                         

(เช็คอีเมล์และตอบอีเมล์ทุกครั้งที่มีเมล์เข้า)

โทร                     089-589 3139  080-533 5929                                     

(รับสายทุกสายที่โทรเข้า นอกจากขณะกำลังประกอบพิธี กรุณาแอดไลน์เพื่อสอบถาม)

LINE
         0805335929     (ติดต่อเรื่องพิธีตั้งศาล)

LINE         0895893139     (ติดต่อเรื่องพิธีทั่วไป)

 

Pin It