การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีโกนผมไฟ

- การประกอบพิธีโกนผมไฟนั้น จะกระทำเมื่อเด็กมีอายุครบ 1 เดือน พิธีโกนผมไฟเป็นพิธีเดียวกันกับพิธี “ทำขวัญเดือน” หากจะกระทำก่อนนี้นั้นกระหม่อมของเด็กยังบางอยู่ แต่ไม่ควรให้เลย 6 เดือน
- การประกอบพิธีพิธีโกนผมไฟ เป็นการกระทำตามประเพณีมาช้านานมาก โบราณถือกันว่าผมของเด็กที่ติดมากับครรภ์มารดานั้น ไม่ค่อยสะอาด ต้องทำพิธีโกนผมไฟแล้วไว้จุก,ไว้แกละ,หรือไว้โก๊ะ ตามแต่เด็กจะหยิบตัวอย่างตุ๊กตาแบบไหน
- วัตถุประสงค์ในการประกอบพิธีโกนผมไฟ กระทำเพื่อบวงสรวงขอพรต่อองค์เทพเทวาและขอพรให้กับเด็กคนนั้น เพื่อที่เด็กจะได้ไม่เจ็บไม่ไข้ ไม่ร้องไม่กวน ภูตผีปีศาจร้ายไม่รบกวนเด็ก แม่ซื้อดูแลดี เด็กจะไม่มีโรคภัยเบียดเบียน โตขึ้นก็จะได้เรียนเก่งๆ มีหน้าที่การงานที่ดี มั่นคง ชีวิตมีแต่ความสุข ความเจริญ ความรุ่งเรือง ประกอบด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภานธนสารสมบัติทั้งหลาย สมบูรณ์พูนผลไปด้วยลาภยศ และชื่อเสียง เป็นใหญ่เป็นโตในสังคม และเพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัว และญาติสนิทมิตรสหาย พร้อมทั้งผู้ร่วมพิธี

ก่อนการการดำเนินการประกอบพิธีโกนผมไฟ
1.  ให้แจ้งความประสงค์ที่จะประกอบพิธีโกนผมไฟ พร้อมกับแนบ วัน-เดือน-ปีเกิดของเด็ก และแผนที่บ้านที่จะทำพิธี ไปให้พราหมณ์ หลังจากนั้นพราหมณ์จะคำนวนหาฤกษ์ที่ดีที่สุดให้กับเด็ก
2.  เมื่อตกลงประกอบพิธีตามฤกษ์นั้นๆแล้วให้ทำการจองฤกษ์ไว้ล่วงหน้าเพื่อที่พราหมณ์จะได้ดำเนินการจัดเตรียมการพิธี
3.  ให้เจ้าภาพเตรียมความพร้อมก่อนถึงฤกษ์ดังนี้
   - นิมนต์พระสงฆ์ไว้ล่วงหน้าเมื่อพราหมณ์ได้แจ้งฤกษ์แล้ว (กรณีที่จะมีการทำบุญเลี้ยงพระด้วย)
   - สร้างเบญจาขนาดพอสมควรไว้จำนวน 1 ที่
   - จัดเตรียมปรัมพิธีในบ้านหรือปรัมพิธีชั่วคราวนอกบ้านก็ได้
   - จัดหาหน่อกล้วยและต้นอ้อยไว้อย่างละ 4 หน่อ
   - เสื้อผ้า-ผ้าอ้อม-และเครื่องแต่งกายเด็กให้ใช้ของใหม่ทั้งหมดยกเว้น อู่ (เปล)จะใช้ของที่ซื้อไว้แล้วหรือจะซื้อใหม่ก็ได้
   - เครื่องพิธีโกนผมไฟอื่นๆพราหมณ์จัดเตรียมหรือทางเจ้าภาพจัดเตรียมเองก็ตามแต่ตกลงกัน
4. พราหมณ์และทีมงานจะเดินทางไปถึงสถานที่ก่อนการเริ่มประกอบพิธีพอสมควรเพื่อดูแลความเรียบร้อยก่อนถึงเวลาประกอบพิธี

ติดต่อสอบถามพราหมณ์

Gmail                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                         

(เช็คอีเมล์และตอบอีเมล์ทุกครั้งที่มีเมล์เข้า)

โทร                     089-589 3139  080-533 5929                                     

(รับสายทุกสายที่โทรเข้า นอกจากขณะกำลังประกอบพิธี กรุณาแอดไลน์เพื่อสอบถาม)

LINE
         0805335929     (ติดต่อเรื่องพิธีตั้งศาล)

LINE         0895893139     (ติดต่อเรื่องพิธีทั่วไป)

Pin It