การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีบวงสรวงเปิดกล้องละคร,ละครเวที,ภาพยนต์

- การประกอบพิธีบวงสรวงเปิดกล้องละคร_ละครเวที_ภาพยนต์ จะกระทำเมื่อผู้กำกับเรื่องนั้นๆ มีความประสงค์จะสร้างละคร หรือภาพยนต์เรื่องนั้นๆ เมื่อบทละครได้ประพันธ์เสร็จแล้วก็จะต้องดูฤกษ์ดีเพื่อประกอบพิธีบวงสรวงเปิดกล้องละคร,ละครเวที,ภาพยนต์เรื่องนั้นๆ
- การประกอบพิธีบวงสรวงเปิดกล้องละคร_ละครเวที_ภาพยนต์ เป็นการถวายเครื่องบวงสรวงสังเวยทั้งบายศรี พร้อมเครื่องบูชาต่างๆ เครื่องสักการะเทพแห่งศิลปะการแสดง เช่นพระพิฆเนศวร เป็นต้น เพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าของเหล่าผู้กำกับ ผู้อำนวยการสร้าง และเหล่านักแสดงทั้งหลาย ทั้งชายหญิง และเพื่อการประสบความสำเร็จและปราศจากอุปสรรคในการถ่ายทำตลอดจนเสร็จ และประสบความสำเร็จได้รับชื่อเสียงในละครและภาพยนต์เรื่องนั้นๆ
- วัตถุประสงค์ในการประกอบพิธีบวงสรวงเปิดกล้องละคร-ละครเวที-ภาพยนต์ กระทำเพื่อเป็นการขอขมาต่อสถานที่ๆจะไปทำการถ่ายทำ และบวงสรวงขอพร พร้อมกับเจิมแป้งให้กับเหล่าผู้กำกับ ผู้อำนวยการสร้าง และเหล่านักแสดงทั้งหลาย ทั้งชายหญิงให้มีแต่ความสุข ความเจริญ ความรุ่งเรืองก้าวหน้า มีชื่อเสียงโด่งดัง

ก่อนการการดำเนินการประกอบพิธีบวงสรวงเปิดกล้องละคร-ละครเวที-ภาพยนต์
1.  ให้แจ้งความประสงค์ที่จะประกอบพิธีบวงสรวงเปิดกล้องละคร-ละครเวที-ภาพยนต์ พร้อมกับแนบแผนที่สถานที่ๆจะทำพิธีบวงสรวงไปให้พราหมณ์หลังจากนั้นพราหมณ์จะคำนวนหาฤกษ์ที่ดีที่สุดให้กับท่าน
2.  เมื่อตกลงประกอบพิธีตามฤกษ์นั้นๆแล้วให้ทำการจองฤกษ์ไว้ล่วงหน้าเพื่อที่พราหมณ์จะได้ดำเนินการจัดเตรียมการพิธี

ติดต่อสอบถามพราหมณ์

Gmail                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                         

(เช็คอีเมล์และตอบอีเมล์ทุกครั้งที่มีเมล์เข้า)

โทร                     089-589 3139  080-533 5929                                     

(รับสายทุกสายที่โทรเข้า นอกจากขณะกำลังประกอบพิธี กรุณาแอดไลน์เพื่อสอบถาม)

LINE
         0805335929     (ติดต่อเรื่องพิธีตั้งศาล)

LINE         0895893139     (ติดต่อเรื่องพิธีทั่วไป)

Pin It