การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีเปลี่ยนศาลทุกๆศาล


- การประกอบพิธีเปลี่ยนศาลเช่น เปลี่ยนศาลพระพรหม เปลี่ยนศาลพระภูมิ เปลี่ยนศาลเจ้าที่ตายาย เปลี่ยนศาลพระพิฆเนศ และเปลี่ยนศาลเทพ และศาลต่างๆทุกศาล จะกระทำเมื่อเจ้าภาพเห็นว่า ศาลนั้นๆเก่ามากแล้วเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ที่คร่ำคร่าผุพัง ส่วนเจ้าของบ้านอยู่สบาย นั่งสบาย นอนสบาย โดยที่เจ้าที่นั้นอยู่ในที่เก่าผุพังอับชื้น ย่อมส่งผลไม่ดี จึงมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อศาลหลังใหม่มาเปลี่ยน
- วัตถุประสงค์ในการประกอบพิธีเปลี่ยนศาล ในการเปลี่ยนศาลและเครื่องบนศาลนั้นเจ้าภาพไม่สามารถทำเองได้ เพราะต้องทำการสวดโองการ ทำการการขอขมา และขออนุญาตเปลี่ยนศาลให้ท่าน ต้องอัญเชิญท่านออกจากศาลก่อนเป็นการชั่วคราวแล้วอัญเชิญเข้าใหม่ จึงต้องใช้เครื่องบวงสรวง เครื่องพิธีกรรม เพื่อเป็นการบวงสรวงเจ้าที่เจ้าทางพร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตย์บนศาลนั้นๆ การถวายเครื่องบวงสรวงสังเวย เพื่อความไร้มลทนทินโทษและปราศจากอุปสรรค และเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าของเจ้าภาพเอง
-  การประกอบพิธีเปลี่ยนศาล เพื่อความไม่มีโทษจากพระภูมิเจ้าที่ และองค์เทพที่สถิตย์อยู่บนศาลนั้นๆ เพื่อเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยและไร้อุปสรรคในการก่อสร้าง ตลอดไปจนถึงการดำเนินธุรกิจ และความเป็นอยู่ของท่านและบุคคลในครอบครัวของท่านโดยปราศจากโทสานุโทษใดๆในการถอนศาลเก่าและตั้งศาลใหม่สถานที่นั้นๆ

ก่อนการการดำเนินการประกอบพิธีเปลี่ยนศาลทุกๆศาล
1.  ให้แจ้งความประสงค์ที่จะประกอบพิธีเปลี่ยนศาล พร้อมกับแนบแผนที่ที่จะทำพิธีเปลี่ยนศาล หลังจากนั้นพราหมณ์จะคำนวนหาฤกษ์ที่ดีที่สุดให้กับท่าน พร้อมกับแจ้งรายละเอียดในการประกอบพิธี
2. เมื่อตกลงประกอบพิธีตามฤกษ์นั้นๆแล้วให้ทำการจองฤกษ์ไว้ล่วงหน้าเพื่อที่พราหมณ์จะได้ดำเนินการจัดเตรียมการพิธี

ติดต่อสอบถามพราหมณ์

Gmail                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                         

(เช็คอีเมล์และตอบอีเมล์ทุกครั้งที่มีเมล์เข้า)

โทร                     089-589 3139  080-533 5929                                     

(รับสายทุกสายที่โทรเข้า นอกจากขณะกำลังประกอบพิธี กรุณาแอดไลน์เพื่อสอบถาม)

LINE
         0805335929     (ติดต่อเรื่องพิธีตั้งศาล)

LINE         0895893139     (ติดต่อเรื่องพิธีทั่วไป)

 

Pin It