พิมพ์
หมวด: พราหมณ์พิธี
ฮิต: 6763

 การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์และอนุสาวรีย์ต่างๆ


- การประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์และอนุสาวรีย์ต่างๆ จะกระทำเมื่อถึงเวลาครบรอบปีในพิธีบวงสรวงหรือบวงสรวงเนื่องในโอกาศต่างๆ
- การประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์และอนุสาวรีย์ต่างๆ การถวายเครื่องบวงสรวงสังเวยทั้งบายศรีและบัตรพลี พร้อมเครื่องบูชาต่างๆ เพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าของผู้จัดพิธีหรือผู้ร่วมพิธีหรือสถานที่และหน่วยงานนั้นๆ
- วัตถุประสงค์ในการประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์และอนุสาวรีย์ต่างๆ เพื่อเป็นการขอขมา และบวงสรวงขอพร เพื่อให้สถานที่นั้นๆ และบุคลากรทั้งหลายในสถานที่นั้นๆ มีแต่ความสุข ความเจริญ ความรุ่งเรืองก้าวหน้าในการงานทั้งหลาย


ก่อนการการดำเนินการประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์และอนุสาวรีย์ต่างๆ
1.  ให้แจ้งความประสงค์ที่จะประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์และอนุสาวรีย์ต่างๆ พร้อมกับแนบแผนที่ๆจะทำพิธีไปให้พราหมณ์หลังจากนั้นพราหมณ์จะคำนวนหาฤกษ์ที่ดีที่สุดให้กับท่าน
2.  เมื่อตกลงประกอบพิธีตามฤกษ์นั้นๆแล้วให้ทำการจองฤกษ์ไว้ล่วงหน้าเพื่อที่พราหมณ์จะได้ดำเนินการจัดเตรียมการพิธี
3.  ในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์และอนุสาวรีย์ต่างๆนั้นต้องประกอบพิธีพราหมณ์ในฤกษ์เหล่านี้ เช่น ราชาฤกษ์ เทศาตรีฤกษ์ หรือภูมิปาโลฤกษ์ และมหัทโนฤกษ์ เป็นต้นเพื่อความเป็นสิริมงคล

ติดต่อสอบถามพราหมณ์

Gmail                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                         

(เช็คอีเมล์และตอบอีเมล์ทุกครั้งที่มีเมล์เข้า)

โทร                     089-589 3139  080-533 5929                                     

(รับสายทุกสายที่โทรเข้า นอกจากขณะกำลังประกอบพิธี กรุณาแอดไลน์เพื่อสอบถาม)

LINE
         0805335929     (ติดต่อเรื่องพิธีตั้งศาล)

LINE         0895893139     (ติดต่อเรื่องพิธีทั่วไป)