พิมพ์
หมวด: พราหมณ์พิธี
ฮิต: 490

พิธีลาศาล,ถอนศาลออกถาวร

พิธีถอนศาลออกถาวร
พิธีถอนศาลออกถาวรเพื่อจุดประสงค์ต่างๆเช่นซื้อบ้านใหม่แต่ต้องการรีโนเวทบ้านและสถานที่,ต้องการขายบ้านแต่ผู้ที่มาซื้อบ้านคนใหม่ไม่อยากให้มีศาลจึงประสงค์ให้พราหมณ์ไปถอนออกเพื่อนำศาลไปจำเริญทิ้งในที่อันควร
แบบนี้เรียกว่าการประกอบพิธีลาศาล,ถอนศาลออกอย่างถาวร