พิธีย้ายศาล

พิธีย้ายศาลต้องเตรียมเครนหรือคนงานไว้จำนวนหนึ่งประมาณ 4-6 คน
พิธีย้ายศาลทำเมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งศาลหรือสถานที่ที่ตั้งศาลแห่งใหม่ในบริเวณเดียวกันหรือคนละบริเวณในสถานที่ใกล้เคียง ต้องให้ช่างทำฐานในสถานที่ใหม่ขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นจึงเชิญพราหมณ์ไปเพื่อทำพิธีสวดถอนศาลเก่า แล้วให้ทางรถเครนหรือคนงานทำการเคลื่อนย้ายศาลไปประกอบติดตั้งยังฐานใหม่ที่ได้ทำเตรียมเอาไว้ หลังจากนั้นจึงทำพิธีบวงสรวงเชิญใหม่เหมือนกับพิธีตั้งศาลใหม่ทุกประการ

Pin It

พิธีลาศาล,ถอนศาลออกถาวร

พิธีถอนศาลออกถาวร
พิธีถอนศาลออกถาวรเพื่อจุดประสงค์ต่างๆเช่นซื้อบ้านใหม่แต่ต้องการรีโนเวทบ้านและสถานที่,ต้องการขายบ้านแต่ผู้ที่มาซื้อบ้านคนใหม่ไม่อยากให้มีศาลจึงประสงค์ให้พราหมณ์ไปถอนออกเพื่อนำศาลไปจำเริญทิ้งในที่อันควร
แบบนี้เรียกว่าการประกอบพิธีลาศาล,ถอนศาลออกอย่างถาวร

Pin It

พิธีเปลี่ยนศาล

พิธีเปลี่ยนศาลต่างๆเช่นพิธีเปลี่ยนศาลพระพรหม,พิธีเปลี่ยนศาลพระภูมิ,พิธีเปลี่ยนศาลตายาย,พิธีเปลี่ยนศาลพระพิฆเนศ
พิธีถอนศาลเก่าและตั้งศาลใหม่ในบริเวณฐานเดิม
เรียกว่า พิธีเปลี่ยนศาล
พิธีเปลี่ยนศาลทำเมื่อศาลเก่าคร่ำคร่าหรือแตกหักเนื่องจากตั้งมาหลายปีแล้วหรือเกิดจากต้นไม้กิ่งไม้หล่นใส่ศาลจึงได้เชิญพราหมณ์พราหมณ์ไปเพื่อทำพิธีถอนศาลเก่าแล้วประกอบพิธีตั้งศาลใหม่ซึ่งสามารถประกอบพิธีภายในวันเดียวกันนั้นเลย

Pin It

พิธีถอนศาลเก่าตั้งศาลใหม่

พิธีถอนศาลเก่าและตั้งศาลใหม่เพราะต้องการปรับปรุงฐาน
เรียกว่า พิธีบูรณะฐานศาล
พิธีบูรณะหรือซ่อมแซมฐานศาลเพื่อที่จะตังศาลในบริเวณที่เดิมทำเมื่อฐานศาลเกิดการแตกร้าวหรือพังทำให้ตัวศาลเอนหรือเอียงจึงได้เชิญพราหมณ์ไปเพื่อขออนุญาตถอนศาลเป็นการชั่วคราวเพื่อทำการบูรณะฐานศาลใหม่เมื่อทำการปรับปรุงฐานเสร็จจึงให้พราหมณ์หาฤกษ์ดีเพื่อทำการติดตั้งประกอบศาลใหม่และประกอบพิธีตั้งศาลใหม่อีกครั้งแบบนี้พราหมณ์ต้องเดินทางไปประกอบพิธีสองครั้งคือพิธีถอนศาลครั้งหนึ่งและพิธีตั้งศาลใหม่อีกครั้งหนึ่ง

Pin It

การวางตำแหน่งศาลที่ถูกต้อง

การวางตำแหน่งศาลต่างๆที่ถูกต้องที่สุดให้วางดังนี้

1.วางศาลพระพรหมด้านขวาสุดของศาลอื่นคือหากเราหันหน้าเข้าหาศาลหรือกำลังยืนไหว้ศาลพระพรหมจะอยู่ซ้ายสุดเหมือนเราไปวัดจะเห็นพระประธานอยู่ด้านซ้ายสุดพระพรหมอุปมาเหมือนเป็นพระประธาน

2.วางศาลพระภูมิตรงกลางเหมือนเราไปวัดจะเห็นเจ้าอาวาสอยู่ถัดมาจากพระประธานเพราะพระภูมิท่านก็ยังต้องเคารพพระพรหม

3.วางศาลตายายด้านซ้ายสุดของศาลอื่นหรือเมื่อเราหันหน้าเข้าหาศาลหรือกำลังไหว้ศาลตายายจะอยู่ด้านขวาสุดเหมือนเราไปวัดจะเห็นรองเจ้าอาวาสหรือพระลูกวัดนั่งถัดมาจากเจ้าอาวาส ทั้งนี้เพราะตายายท่านก็ยังต้องไหว้และให้ความเคารพต่อองค์พระภูมิและพระพรหม

หลายๆที่ผู้ตั้งศาลหรือร้านศาลต่างๆยังขาดความรู้และประสบการณ์จึงประกอบศาลจัดวางศาลผิดตำแหน่งและยิ่งมีการสวดเชิญที่ไม่ถึงการประกอบพิธีที่ไม่ถูกต้องจึงทำให้พระพรหมไม่ลงมาประทับที่องค์ในศาล พระภูมิไม่ลงมาประทับที่องค์ในศาล ตายายไม่ขึ้นอยู่ในศาล เมื่อในศาลไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเมื่อศาลว่างเปล่าจึงทำให้พวกสัมภเวสีหรือพวกวิญญาณไม่ดีมาอยู่บนศาลแทนและพวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิที่คอยเบียดเบียนมนุษย์ต่างๆนาๆ ฉะนั้นหารมีความประสงค์ที่จะตั้งศาลจึงควรวางตำแหน่งศาลให้ถูกต้อง

 

Pin It