ขั้นตอนการจองคิวพราหมณ์ไปประกอบพิธี

 

พราหมณ์พิธี พราหมณ์ธวัชชัย วิภีษณพราหมณ์ (พราหมณ์แท้ๆ) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการประกอบพิธีกรรมทางพราหมณ์มาแล้วมากมาย และเป็นพราหมณ์แท้ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้ไปประกอบพิธีมากที่สุดในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยสามารถชมงานพิธีตัวอย่างเพียงบางส่วนเท่านั้น ชมผลงานตัวอย่างได้ที่ youtube

ติดต่อสอบถามพราหมณ์แท้ในทุกเรื่องพิธีกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ไอดีไลน์ : @wjq1379o 

โทร : 089-5893139

 

ขั้นตอนการจองคิวพิธีพราหมณ์และการมัดจำเพื่อจองฤกษ์ดีของเดือนนั้นๆเอาไว้

- ก่อนจองคิวพราหมณ์ต้องให้พราหมณ์คำนวนหาฤกษ์ดีที่สุดให้ก่อน โดยคำนวนจากวันเดือนปีเกิดของเจ้าภาพ

- เมื่อท่านได้ดูฤกษ์มาเอง หรือให้ทางพราหมณ์เป็นผู้คำนวนฤกษ์และกำหนดฤกษ์เลือกวันประกอบพิธีให้เป็นที่แน่ชัดแล้ว ให้เจ้าภาพหรือผู้ดำเนินงานได้ทำการมัดจำจองฤกษ์เอาไว้เพื่อจองคิวพราหมณ์ไปประกอบพิธี ทั้งนี้การจองฤกษ์ต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนถึงวันประกอบพิธี หรือหากท่านได้ดูฤกษ์มาเองก็ต้องสอบถามทางพราหมณ์ก่อนว่าทางพราหมณ์ได้รับงานอื่นไว้หรือยัง เพราะในวันหนึ่งๆพราหมณ์จะประกอบพิธีเพียงพิธีเดียวเท่านั้น

- ในการจองคิวพราหมณ์ไปประกอบพิธี หลังจากตกลงกับพราหมณ์เป็นที่เรียบร้อยในเรื่องของการประกอบพิธีต่างๆเสร็จแล้วให้ทางเจ้าภาพหรือผู้ติดต่อดำเนินการเรื่องพืธีได้ทำการยืนยัน (confirm) โดยการโอนเงินมัดจำ 40% เพื่อยืนยันการประกอบพิธีจริง

- โดยให้โอนเงินมัดจำตามหมายเลขบัญชีข้างล่างนี้...

 

ชื่อบัญชี ธวัชชัย วิภีษณพราหมณ์      TAWATCHAI WIPHISANAPHRAM

 

 ชื่อธนาคาร

 สาขา

 ประเภทบัญชี

 หมายเลขบัญชี

กรุงเทพ

 สามแยกไฟฉาย

 สะสมทรัพย์

 159-4-18374-9

กสิกรไทย

 ตลาดหัวอิฐ

 ออมทรัพย์

 326-2-24289-6

   ไทยพานิชย์

 ตลาดหัวอิฐ

ออมทรัพย์

 711-208070-2

   กรุงไทย

 ตลาดหัวอิฐ

 ออมทรัพย์

 816-1-50278-1

   ทหารไทย

 506ตลาดหัวอิฐ

 ออมทรัพย์

 506-2-20434-1

 หลังจากที่ท่านได้โอนเงินเพื่อมัดจำจองฤกษ์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแนบเอกสารการโอนเงินส่งไปที่

 

 

Gmail                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

LINE ไอดี           @wjq1379o

 

 

ค่าพิธีในส่วนที่เหลือ 60 % จ่ายหลังจากประกอบพิธีเสร็จ